จะเพิ่มโอกาสในการถูกจ้างได้อย่างไร

รายการธุรกิจของคุณบน Helpdee.com เป็นหนทางที่ดีในการจะถูกค้นพบโดยลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่สำคัญว่าเมื่อคุณถูกพบคุณมีความสามารถที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจในความสามารถของคุณได้อย่างไร

คุณสามารถจะพัฒนารายการธุรกิจของคุณได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

เพิ่มรูปภาพเพิ่มเติมและอธิบายถึงสิ่งที่คุณจะเสนอ

ลูกค้าจะต้องการเห็นตัวอย่างมากมายจากงานของคุณก่อนที่จะมั่นใจได้ว่าเชื่อถือได้ เพิ่มรูปที่เกี่ยวกับ

งานล่าสุดของคุณและจัดกลุ่มให้อยู่ในพื้นที่บริการของคุณ

ยกตัวอย่างด้านบนเช่น ร้าน Eats and Treats Bakery ที่ทำการเพิ่มรูปเค้กมากมายไปยัง profile ของ Helpdee.com

ขอให้ลูกค้าของคุณให้ข้อติชม

ขอให้ลูกค้าของคุณมาเยี่ยมชมรายการธุรกิจของคุณและทิ้งข้อติชมไว้

ยิ่งมีข้อติชมมากจะเพิ่มโอกาสที่ช่วยให้คุณปรากฏบน Helpdee.com และการค้นหาจาก Google เพิ่มมากขึ้น รายการที่ประสบความสำเร็จของเรามีข้อติชมทั้งหมด 20 รายการหรือมากกว่า

การมีแผนสร้างรายการธุรกิจที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการถูกจ้างงานของคุณ

เช่นเดียวกับการแนะนำผู้เชี่ยวชาญการบริการบน Helpdee.com คุณจะสามารถตอบกลับไปยังลูกค้าที่มีความสนใจรายละเอียดและข้อเสนอของคุณ

เมื่อลูกค้ามีรายละเอียดและข้อเสนอเพื่อเปรียบเทียบน้อย ลูกค้าก็จะจ้างผู้ที่ให้ความมั่นใจมากที่สุด

จากขั้นตอนด้านบน เมื่อรวมกับข้อเสนอที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสของคุณในการถูกเลือก

 

How to increase your chances of getting hired

Listing your business on Helpdee.com is a good way to get found by more customers.

However, it is also important that, once you get found, you are able to give customers' the confidence in your skills.

You can improve your business listing in the following ways: 

Add more photos and description of your offerings

Customers need to see lots of samples of your work before they can be confident. Add lots of photos of recent work in your service directory, and group them into areas that match your services.

Example above: Eats and Treats Bakery added lots of photos of their cakes to their Helpdee.com profile

 

Ask your customers to give you a review

Ask your customers to visit your business listing and leave their review.

More reviews help you appear higher in Helpdee.com and Google search results. Some of our most successful listings have 20 reviews or more.

 

 

Having a well-crafted business listing will increase your chances of getting hired

As a recommended service professional on Helpdee.com, you will be able to respond to new customer leads with your quote/proposal.

When customers have a few quotes/proposals to compare, they will hire the one that gives them the most confidence.

The steps above, together with a well-crafted proposal, will help increase your chances of getting selected.

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk