ฉันจะส่งข้อเสนอ/งาน หรือไปยังลูกค้าได้อย่างไร

เมื่อลูกค้าเขียนคำร้องสำหรับการบริการเราจะส่งคำร้องนั้นไปยังบริการที่มีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมในประเภทงานนั้น (เช่นช่างภาพ)

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเริ่ม Profile ธุรกิจของคุณและอยู่ในประเภท “ช่างภาพ” ที่ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพ คุณจะได้รับงานมากมายในประเภทและสถานที่แถบนี้

นี่คือตัวอย่าง email ที่คุณจะได้รับ

 

กดที่ปุ่ม เชื่อมโยงใน email หรือไปที่ แดชบอร์ด เว็บไซต์ RecomN.com ของคุณและคุณจะเห็นรายการคำร้องงานล่าสุด ให้กดที่ปุ่ม “ส่งใบเสนอราคา” ถัดจากงานที่คุณต้องการและเพิ่มรายละเอียดบริการของคุณลงไป

 

 

 

How to send a quote/proposal to a customer?

When a customer requests for a service, we send that request to suitable service professionals in that category (e.g. photographer).

For example, if you have stated in your business profile that you are in the “Photography” category serving “Bangkok”, you will be sent relevant jobs in that category and area.

 

This is an example of the email you will receive.

Click the link in the email, or go to your Helpdee dashboard, and you will see a list of latest job requests.  Click "Submit a Quote" next to the job you want, and add your quote details.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk