รีเควสที่มี Promo Code หรือส่วนลด

ในกรณีที่รับงานรีเควส ที่ใช้ส่วนลด promo code

พอกดดูรีเควส เพื่อจะเข้าไปรับงานหรือ เสนอราคาแล้ว ให้อ่านรายละเอียดด้านบนรีเควสงานลูกค้าก่อน เพื่อรับทราบรายละเอียด และจำนวนที่ให้ส่วนลด

หลังจากที่รับงาน และไปให้บริการเรียบร้อยแล้ว สามารถมาทำเรื่องขอส่วนลดคืนได้
วิธีการขอส่วนลดคืน

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk