แล้ววิธีการใดที่คุณจะใช้เพื่อแนะนำผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการให้กับฉัน

เราเชื่ออย่างยิ่งว่าการการแนะนำปากต่อปากเป็นสิ่งที่ดีกว่ามากๆ เมื่อเทียบกับการค้นหาการ Google ยกตัวอย่างเช่น ผู้รับเหมา renovate อย่างไรก็ตามก็เหมือนกับการคุณเลือกผู้รับเหมาตามการแนะนำของเพื่อนที่บอกว่าเขาดี

เราก็ทำสิ่งคล้ายๆกันนี้ใน Helpdee.com

เมื่อคุณค้นหาบริการบน Helpdee.com ตัวอย่างเช่น ผู้รับเหมา Renovate เราจะทำการค้นหาจากตัวแปรหลายตัวเพื่อจะค้นหาผู้รับเหมาที่มีการจัดลำดับความสำคัญเช่นเดียวกับการค้นหาของคุณ

ตัวแปรเหล่านี้อาจจะรวมถึง ระดับทั้งหมดที่ลูกค้าที่ให้ไว้กับผู้เชี่ยวชาญ

เราดูที่เครือข่าย Facebook ของคุณเพื่อค้นหาว่ามีเพื่อนของคุณคนใดที่รู้จักผู้รับเหมารายนี้หรือเคยให้ข้อติชมกับผู้รับเหมารายนี้มาก่อน

ด้านบน: ธุรกิจที่มีรายชื่อผู้รับเหมา Renovate ที่ด้านท้ายของหน้า จะแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสัมพันธ์กับผู้รับเหมาคนนี้หรือไม่ โดยอิงจากเพื่อนใน Facebook ของคุณ

นั้นเป็นเหตุผลว่าทำไม เราถึงสนับสนุนให้คุณเขื่อมต่อเว็บไซต์กับ Social Network เช่น Facebook เชื่อมต่อกับ Helpdee.com เพราะถ้าคุณยิ่งมีเพื่อนที่เชื่อมต่อกับ Helpdee.com มากเท่าไหร่ การแนะนำก็จะมีคุณภาพขึ้นเท่านั้นและยิ่งมีการติชมที่เพื่อนและเพื่อนของคุณเขียนขึ้นมากขึ้นอีก การแนะนำที่ดีทั้งหมดก็จะดีสำหรับเพื่อนๆใน Social Network ทั้งหมดที่คุณมี

 

 

How do you decide which service pro to recommend to me?

We believe very strongly that word-of-mouth recommendations are much better than doing a Google search (e.g. for "renovation contractor"). After all, you are more likely to choose a renovation contract if your friend tells you he/she is good.

We do something similar at Helpdee.com.

When you search for services on Helpdee.com, let's say a renovation contractor, we look at several factors to figure out which contractors to prioritise on your search results.

These factors may include the overall rating given by customers for a particular professional.

We also look at your Facebook connections to see if any of your friends know that contractor, or have reviewed them before.

That's why we encourage you to review your service pros, and connect your social networks e.g. Facebook to Helpdee.com. The more friends you have connected to Helpdee.com, the better your recommendations will be. Also, the more reviews you and your friends write, the better the recommendations are for your entire social network!

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk