รหัสอ้างอิง รหัสโปรโมชั่น คืออะไร

หากคุณได้รับรหัสส่วนลด จากใบปลิวหรือโปรโมชั่นใดๆ จาก Helpdee คุณสามารถนำรหัสนั้นมากรอกในรีเควสเพื่อรับส่วนลดในการใช้บริการ คุณสามารถกรอกรหัสได้ที่ส่วนนี้ ตามรูปด้านล่าง

เมื่อผู้ให้บริการเราได้ทำการให้บริการคุณ ทางผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าบริการโดยหักส่วนลดนี้ออกไปด้วย

*โปรโมชั่นหรือส่วนลดต่างๆ เป็นไปตามที่นโยบายของ Helpdee.com กำหนดแต่เพียงผู้เดียว

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk