ฉันจะเขียนข้อติชมสำหรับบริการที่ได้รับได้อย่างไร

แค่เยี่ยมชมหน้าของผู้ให้บริการเพื่อดูข้อติชมของเขา เมื่อคุณอยากจะเพิ่มข้อติชม ให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มข้อติชม” (คุณจะต้องทำการ log in สู่ระบบก่อน)

ส่วนของการติชมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน:

การให้ระดับผู้ให้บริการ

เมื่อคุณเพิ่มข้อติชมแล้ว เราจะถามต่อว่า “คุณจะแนะนำผู้ให้บริการคนนี้หรือไม่” จากคุณภาพของงาน เวลา มูลค่าและบริการ คุณจะต้องตอบเพียงแค่ว่า “ใช่” หรือ “ไม่” การประเมินผู้ให้บริการตามเกณฑ์ที่หลากหลายจะช่วยให้เพื่อนของคุณได้ผลลัพธ์จากการค้นหาที่ดีขึ้น

คำตอบของคุณจะทำให้เราคำนวณจำนวน “ระดับดาว” สำหรับผู้ให้บริการ ในส่วนผู้ให้บริการที่อยู่ในระดับดีเยี่ยมก็จะได้ ห้าดาว

เขียนข้อติชมของคุณ

ทำให้ข้อติชมนี้ สามารถใช้ได้ เป็นกลาง อย่าเขียนแค่ว่า “เขาก็ดี” ให้รายละเอียดเพิ่มเติมสักนิด เช่น เมื่อคุณใช้งานพวกเขา อะไรที่คุณประทับใจ และผลลัพธ์คืออะไร ยกตัวอย่างดังนี้

“แซม ทำตู้ในห้องครัวของฉันใน ปี 2013 เดือน มิถุนายน เขาทำงานได้เยี่ยมมาก ในเรื่องคุณภาพของหินอ่อนด้านบนและสามารถทำงานได้เสร็จสิ้นตามเวลา อย่างไรก็ตาม ฉันจบลงด้วยการจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ทำท่อระบายน้ำสแตนเลส ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง”How to review a service professional

After a service professional has completed a job for you, you should give them a review.

To give a service professional a review, visit the profile page of the service provider to see their reviews. To add your review, click the "add review" button (you must be logged in first).

A review has two parts:

Rate the service provider

When you add your review, we also ask “Would you recommend this service provider” based on their Quality, Timeliness, Value and Service. You just need to answer “yes” or “no”. Evaluating service providers on the different criteria will help your friends get better results when they do a search.

Your answers will allow us to calculate a “star rating” for the service provider. The best service providers get five stars.

Write your review

Make it useful, make it fair! Don’t just say “he is good”. Give some details, like when you used them, what you were impressed with, and what were the results. For example:

“Sam did my kitchen cabinets in June 2016, he did a great job on the quality of the marble top and completed the project on time. However, I ended up paying more for the stainless steel drainer which turned out to be quite expensive”

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk