การติชมคืออะไร

การติชมคือการรับรองที่ผู้เชี่ยวชาญการบริการได้รับจาก หนึ่งในลูกค้าของเขา

เมื่อลูกค้าเขียนคำติชมสำหรับผู้เชี่ยวชาญการบริการ ก็จะไปปรากฏบนหน้าของผู้เชี่ยวชาญการให้บริการ

ลูกค้าแต่ละคนยังสามารถที่จะสอบถามเพื่อกำหนดราคาค่าบริการบนฐานของ เวลา การบริการ มูลค่าและคุณภาพของชิ้นงาน

ระดับจะถูกคำนวณเมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการได้รับระดับจากผู้ใช้บริการ ก็จะเป็นในรูปของดาว ดาวก็จะมีจำนวนทั้งหมด 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว

ถ้าผู้เชี่ยวชาญด้านบริการได้รับ 5  ดาว ก็หมายความว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจเป็นอย่างมากกับ เวลา บริการ มูลค่าและคุณภาพที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ

เราจะใช้ระดับนี้เป็นตัวแปรเพื่อตัดสินใจว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการคนใดจะปรากฏบนผลลัพธ์การค้นหาของคุณ

 

 

What is a review?

A review is a testimonial given to a service professional by one of their customers. 

When a customer writes a review for a service professional, it will appear on the service professional’s page.

Each customer is also asked to rate the service professional based on timeliness, service, value and quality of work.

The ratings are then calculated to give the service professional an overall "star rating" e.g. 3 stars, 4 stars, 5 stars.

If a service professional gets five stars, it means that customers are very happy with all aspects of the timeliness, service, value, and quality provided by the service professional.

We use star ratings as one of the factors to determine which service professionals appear on your search results.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk