จะจองบริการจากผู้เชี่ยวชาญการบริการที่ตอบกลับคำร้องได้อย่างไร

หลังจากที่คุณได้ กรอกคำร้องสำหรับการบริการแล้ว คุณจะได้รับการตีราคาจากผู้เชี่ยวชาญมากมาย

ถ้าคุณอยากจะจัดการประชุมหรือร้องขอเพื่อผู้ให้บริการโทรศัพท์หาคุณ คุณสามารถจองผ่านการคลิกที่ปุ่ม ที่เขียนว่า “ฉันสนใจ ได้โปรดโทรหาฉัน”

เมื่อปุ่มนี้ถูกคลิก รายละเอียดการติดต่อของคุณจะถูกเพิ่มลงไปในส่วนของการแสดงความคิดเห็น ผู้เชี่ยวชาญจะเห็นและสามารถโทรหาคุณได้โดยตรง

คุณสามารถจองผู้เชี่ยวชาญได้มากกว่า 1 คน

หมายเหตุ : “ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง” ของ  Helpdee  จะสามารถเห็นรายละเอียดการติดต่อของคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณได้กดตกลงต่อคำร้องขอแล้วเท่านั้น ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้เมื่อคุณทำติ๊กที่ข้อความ “ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองแล้วจะสามารถเห็นรายละเอียดของฉันได้” ซึ่งจะได้ติ๊กเมื่ออยู่ในขั้นตอนกรอกฟอร์มคำร้องขอ

 

 

How to book a service professional who responded to your request

After you fill in a request for services, you will receive estimates from several pros.

If you want to arrange a meeting, or ask them to call you right away, you can "book" them by clicking the button that says “I’m interested! Please call me”.

Once this button is clicked, your contact details will be added to the comments. The pro will also be notified to call you directly.

You can book more than one pro.

Note: Helpdee "Verified Professionals" will be able to see your contact details the moment you submit your request. This is enabled only if you check the "Verified Pros can see my details" checkbox when filling the request form. 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk