ฉันจะสร้างคำร้องสำหรับการบริการจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างไร

ขั้นตอนที่ 1 เยี่ยมชมเว็บไซต์ Helpdee.com และพิมพ์บริการที่คุณตามหาอยู่ และสถานที่ที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 2 ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสิ่งที่คุณต้องการแล้วทำการตกลง

อธิบายถึงสิ่งที่คุณต้องการแบบลงรายละเอียด เช่น ปัญหา แนวที่ชอบ สถานที่ของคุณ วันที่ที่ต้องการและแนบรูปถ้าจำเป็น

 

และนี้คือที่ๆ คุณสามารถใส่รหัสอ้างอิงได้ ถ้าคุณมี

ขั้นตอนที่ 3 รอการตอบกลับจากผู้เชี่ยวชาญที่ถูกแนะนำมา

เราจะนำความต้องการของคุณส่งไปที่ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมในพื้นที่ของคุณ ปกติแล้วจะใช้เวลาสองถึงสามชั่วโมง มีการตอบกลับที่ดีที่สุด 4  คน ที่นำเสนองานหรือรายละเอียดต่างๆ เราจะทำการแจ้งเตือนไปให้คุณ

คุณสามารถดูที่การตอบกลับได้ที่ Helpdee.com dashboard ซึ่งเป็นแดชบอร์ดของคุณ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล์ สำหรับผลตอบรับที่สำเร็จแต่ละครั้ง

ขั้นตอนที่ 4 สอบถามเพิ่มเติมหรือทำการจองเพื่อนัดพบคุยงาน

ให้ผู้เชี่ยวชาญรู้ได้ว่าคุณสนใจโดยทำการจอง หลังจากที่งานเสร็จสิ้นก็ให้คำติชมแก่ผู้เชี่ยวชาญ

 

 

 

 

How to request for a service professional?

STEP 1: Visit Helpdee.com and type the service you are looking for, as well as the location.

 

 

 

STEP 2: Fill in more details of your requirements and submit it

Explain your requirements in detail, e.g. the problem, the style you like, your location, the date you need it, and attach any photos as necessary.

This is where you can also enter a promo or referral code, if you have one.

 

STEP 3: Wait for responses from recommended professionals

We will take your requirements and send it to suitable service professionals in your area. This normally takes a few hours. We will inform you of 4 of the best responses with their proposal/quote.

You can view the responses in your Helpdee.com dashboard. You will also get notified by email for each successful response.

 

STEP 4: Ask them more questions, or BOOK them to arrange a meeting

Let the professional know that you are interested by booking them. After the job is done, leave them a review!

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk