การตามหาบริการในเว็บไซต์ Helpdee.com มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่

Helpdee.com ฟรีสำหรับผู้ที่กำลังตามหาบริการที่ต้องการ

ให้คิดเสียว่าเราเป็นผู้จับคู่ให้ท่านกับผู้เชี่ยวชาญการบริการ

เมื่อคุณได้กรอกรายละเอียดของงานบริการที่ต้องการแล้ว เราจะส่งผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับงานนั้นๆไป

หากผู้เชี่ยวชาญมีความสนใจหรือเหมาะสมกับงานของคุณ เราจะเก็บค่าบริการเล็กๆน้อยจากการโต้ตอบ โดยเราจะไม่เก็บค่าหน้านายใดใดจากตัวงาน

เพื่อเริ่มใช้บริการ เข้ามาที่เว็บไซต์ Helpdee.com พิมพ์ค้นหาบริการที่คุณต้องการ (และสถานที่) จากนั้นกรอกลงในฟอร์มที่ปรากฏ

 

How much does it cost to use Helpdee.com to find a service?

Helpdee.com is free for anyone to use to find recommended services.

Think of us as your matchmaker to great service professionals.

When you fill in the details for the service you need, we send it out to suitable service professionals.

If a professional is interested / qualified to handle your job, we charge them a small fee to respond to you. We don't take any commission from the actual job itself.

To get started, visit Helpdee.com, type in the service you are looking for (and the location), and fill in the form that appears.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk