การเช็คเครดิตคงเหลือ และประวัติการเสนองาน

วิธีการเช็ค 

  • ล๊อกอินเข้าระบบ กดที่ขีดสามขีด กดเพิ่มเครดิต
  • ข้อมูลด้านบนคือ วิธีการเติมเครดิต ด้านล่างคือประวัติการเสนองาน และเครดิตที่หักแต่ละงาน

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk