การให้เหตุผล "ไม่สามารถปิดงานได้"

ในกรณีที่กดรับงานไปแล้ว ต้องการที่จะกดปฏิเสธงานจะมีเงื่อนไขของแต่ละเหตุผลดังต่อไปนี้ :

 • ลูกค้าติดต่อไม่ได้ : ในกรณีที่ลูกค้าติดต่อไม่ได้ ไม่รับสาย สายไม่ว่าง ให้ทางผู้ให้บริการพยายามติดต่อ และรอการติดต่อกลับเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือ1 วัน หลังจากนั้นถึงสามารถกดไม่สามารถปิดงานได้ 
 • ลูกค้าให้รายละเอียดไม่ตรง : หากในกรณีที่ลูกค้าให้รายละเอียดไม่ตรงแต่ลูกค้ายังต้องการที่จะใช้บริการ ทางผู้ให้บริการก็ต้องให้บริการลูกค้านั้นๆ แต่หากเป็นความประสงค์ของลูกค้าเองที่จะไม่ใช้บริการแล้ว จึงค่อยกดไม่สามารถปิดงานได้พร้อมใส่เหตุผล
 • ลูกค้าได้ใช้บริการที่อื่นแล้ว : ต้องระบุถึงการที่ลูกค้าได้ใช้บริการที่อื่น เช่น ลูกค้าเรียกช่างมาซ้อนกัน
 • ตกลงราคาไม่ได้ : ต้องระบุราคาข้อตกลงที่ไม่ลงตัวกัน
 • ลูกค้าไม่พร้อมใช้บริการ : ต้องระบุถึงเหตุผลที่ลูกค้าไม่พร้อมใช้บริการ
 • ซ่อมไม่ได้ : ต้องระบุถึงรายละเอียดการซ่อมงานที่ไม่สามารถทำได้ 
 • สำหรับงานซ่อม หากไปตรวจเช็คอย่างเดียว จะหักเครดิตแค่ 10 เครดิต

ในข้อต่างๆ ทาง Helpdee จะพิจารณาถ้างานใดเป็นความผิดของลูกค้าทางเราจะคืนเครดิตงานนั้นๆให้ แต่หากไม่ใช่และเป็นความผิดของตัวผู้ให้บริการเอง ทาง Helpdee จะไม่คืนเครดิตให้

ในการปฏิเสธงานนั้น สามารถทำได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อ 1 อาทิตย์

 

วิธีการกด "ไม่สามารถปิดงานได้"

 • ล๊อกอินเข้าระบบ helpdee 
 • ไปยังหน้า แดชบอร์ด กดดูที่ Book
 • กดดูรีเควสของงานที่ต้องการปฏิเสธงาน กดไม่สามารถจบงานได้
 • ใส่เหตุผลให้ครบถ้วน กดส่งการปฏิเสธงาน
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk