มาตรฐานคะแนนรีวิว คุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการ

เพื่อการคงไว้ของมาตรฐานการให้บริการ ของผู้ให้บริการ helpdee.com จึงมีเงื่อนไขและกฎในการรับงานและการตรวจเช็คคุณภาพของผู้ให้บริการ ตามระบบของ Helpdee หลังจากที่ท่านได้ให้บริการ และกดปิดงานแล้ว ระบบจะส่งอีเมลรีวิวไปให้ลูกค้าเพื่อเรทดาวและคอมเม้นท์การให้บริการ
เงื่อนไขมีดังนี้:

  • หากมีลูกค้าให้ดาวผู้ให้บริการ 3 ดาวหรือน้อยกว่านั้นเป็นจำนวน 3 ครั้ง ภายใน 1 เดือน
  • ทาง Helpdee จะขอระงับการใช้งานของบัญชีคุณชั่วคราว
  • ผู้ให้บริการต้องติดต่อ helpdee ภายใน 1 อาทิตย์เพื่ออธิบายถึงเหตุผลการได้รีวิวที่ต่ำกว่ามาตรฐาน 
  • ทาง helpdee จะพิจารณาว่าจะเปิดบัญชีให้ได้ใช้ตามปกติหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางบริษัท
  • หากมีเหตุผลสมควรที่ว่าควรปิดบัญชี ทางเราจะปิดบัญชีท่าน 2 อาทิตย์ หลังจากนั้นจะทำการเปิดบัญชีให้อีกครั้ง หากหลังจากการปิดบัญชีครั้งนี้แล้ว ยังไม่มีการพัฒนาการให้บริการ ทางเราขอปิดบัญชีคุณถาวรจากระบบ
  • หากผู้ให้บริการท่านใดมีเครดิตเหลือในระบบ และถูกพิจารณาให้ปิดบัญชีถาวร ทาง helpdee จะไม่มีการคืนเงินหรือเครดิตให้ผู้ให้บริการ
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk