ลืมรหัสผ่าน ทำยังไงดี?

วิธีการขอรหัสผ่านใหม่

  • เข้าเว็บไซต์ www.helpdee.com
  • กดล๊อกอิน
  • กดตั้งรหัสใหม่ ใส่อีเมลที่ได้ทำการสมัครไว้ในระบบ helpdee แล้วกดส่งคำขอ
  • เข้าไปเช็คใน inbox ในอีเมลของคุณ (หรืออาจจะอยู่ในเมลขยะ) จะมีอีเมลจาก helpdeeให้กดที่เปลี่ยนรหัสผ่าน
  • ใส่รหัสผ่านใหม่ที่คุณต้องการได้เลย และกดเปลี่ยนรหัสผ่าน
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk